SkiBootFix logo blue

Persoonsgegevens die we verwerken.

VOF Crescendo verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, of hier toestemming voor gegeven hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • voor- en achternaam
  • lever-, werk- en
  • ondernemingsadresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gegevens over je activiteiten op onze website

Wanneer je je als klant registreert en/of producten bestelt, worden er persoonsgegevens verzameld. Bezoekers van deze website kunnen op elk ogenblik bezwaar indienen tegen het verzamelen en de opslag van gegevens op het emailadres info@skibootfix.com

Waarom hebben we je gegevens nodig?

VOF Crescendo verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor het afhandelen van je betaling
  • om je te kunnen bellen wanneer dat nodig is om onze diensten te kunnen verlenen
  • om je te informeren over wijzigingen aan onze producten en diensten en je de mogelijkheid te bieden om een klantenaccount aan te maken voor de webwinkel en goederen bij jou te leveren

VOF Crescendo analyseert je gedrag op de website om onze website te verbeteren en ons productaanbod af te stemmen op je voorkeuren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

VOF Crescendo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je gegevens worden enkel doorgegeven aan andere partijen wanneer dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat dan om deze partijen: bezorgers, betaalpartners en IT-dienstverleners.

Bezoek van de website

VOF Crescendo maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VOF Crescendo gebruikt cookies met een puur technische werking. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren.

Wat zijn je rechten?

Uiteraard blijf jij baas over je gegevens. Wil je inzage krijgen in je persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik ervan beperken of je e-mailvoorkeuren wijzigen? Geen probleem. Dit kun je zelf doen in het klantengedeelte. Of laat het ons weten per post of e-mail. We zullen dan je wensen uitvoeren. Wanneer het verzoek onduidelijk is kunnen we aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen.

Beveiliging

VOF Crescendo neemt de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem telefonisch contact op met onze klantendienst of via info@skibootfix.com wanneer je het gevoel hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik. Wanneer je niet tevreden bent over hoe VOF Crescendo met je privacy omgaat, kun je contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit. Voor bijkomende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.