SkiBootFix logo blue

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken.

VOF Crescendo verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of hier toestemming voor heeft gegeven. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • voor- en achternaam
  • aflever-, werk-, en bedrijfs-adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gegevens over uw activiteiten op onze website
Wanneer u zich als klant registreert en/of producten bestelt, worden persoonsgegevens verzameld. Bezoekers van deze website kunnen tegen het verzamelen en de opslag van gegevens op ieder moment bezwaar maken middels emailadres info@skibootfix.com

Waarom we uw gegevens nodig hebben?

VOF Crescendo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken als klant voor de webwinkel
  • om goederen bij u af te leveren
VOF Crescendo analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren?

VOF Crescendo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners en IT-dienstverleners.

Websitebezoek

VOF Crescendo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VOF Crescendo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. U kunt dit zelf doen in het klantenpaneel. Of u laat het ons weten per post of e-mail. Wij zullen dan handelen naar uw wensen. Bij onduidelijke verzoeken kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Beveiliging

VOF Crescendo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of mail via info@skibootfix.com Wanneer u niet tevreden bent over hoe VOF Crescendo omgaat met uw privacy kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.